BÀI 3. GIỚI THIỆU VỀ BÀN PHÍM MÁY TÍNH

  • Giới thiệu về bàn phím của “Máy tính”
  • File PowerPoint.

Download tại đây: Bai3_BanFim

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here