Bai 1 Nguoi ban moi cua em

I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ:
– Gọi đúng tên các bộ phận của máy tính;
– Biết chức năng cơ bản của các bộ phận máy tính;
– Nhận biết được một số loại máy tính thường gặp;
– Biết máy tính có thể giúp em học tập, giải trí, liên lạc với mọi người.

II. CHUẨN BỊ
Giáo viên chuẩn bị ba loại máy tính thường gặp: máy tính để bàn; máy tính xách tay; máy tính bảng để cho học sinh quan sát, trải nghiệm với chuột và bàn phím của các máy tính đó.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động cơ bản
– Giáo viên có thể cho học sinh phát biểu về những điều các em có thể đã biết về máy tính (hình dạng, đặc điểm…) rồi sau đó tổ chức cho các bạn trong lớp nhận xét, bổ sung thêm ý kiến.

– Giáo viên tổ chức học sinh theo nhóm, học sinh quan sát máy tính thật kết hợp đọc thông tin trong sách, sau đó giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận, chia sẻ về những điều các em đã biết về các bộ phận của máy tính.
Lưu ý: Máy tính cần được bật sẵn ở trạng thái đã khởi động xong. Giáo viên hướng dẫn học sinh theo nhóm để từng em được trải nghiệm cảm giác gõ các phím trên bàn phím, điều khiển chuột.
– Giáo viên gợi ý để học sinh phát hiện một số công việc rất cần đến máy tính, nhưng không phải lúc nào cũng mang máy tính để bàn theo được. Từ đó, giáo viên giới thiệu loại máy tính gọn nhẹ, dễ dàng mang theo đó là máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.
Giáo viên cho học sinh quan sát, cảm nhận, so sánh máy tính xách tay, máy tính bảng với máy tính để bàn.
Lưu ý: Khi cho học sinh quan sát, cảm nhận máy tính xách tay cần khởi động các máy tính đó ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Giáo viên hướng dẫn, gợi ý để học sinh rút ra nhận xét: máy tính xách tay cũng có bốn bộ phận cơ bản: thân máy, màn hình, bàn phím và chuột.
B. Hoạt động thực hành
Giáo viên quan sát, tư vấn và hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hành, làm các bài tập trong sách và thực hiện trên máy tính, đảm bảo học sinh có thể hoàn thành Hoạt động thực hành.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
Hoạt động này nhằm mục tiêu giúp học sinh thấy được bốn bộ phận cơ bản của máy tính được phân loại thành ba nhóm:
1. Thiết bị đưa tín hiệu vào máy tính (bàn phím, chuột).
2. Bộ phận xử lí tín hiệu (thân máy).
3. Thiết bị đưa tín hiệu từ máy tính ra (màn hình).

Giáo viên có thể cho học sinh thực hiện bài tập rồi giải thích cách sắp xếp của mình, qua đó giáo viên gợi ý, hướng dẫn học sinh so sánh chức năng của các bộ phận của máy tính để các em có thể tự đưa ra cách phân loại theo chức năng.
D. Củng cố, ghi nhớ
Giáo viên hướng dẫn học sinh củng cố các kiến thức đã học (có thể nhiều hình thức khác nhau). Ví dụ, có thể cho học sinh trao đổi về các câu hỏi:
– Máy tính có những bộ phận chính nào?
– Có những loại máy tính thường gặp nào?
– Máy tính có thể giúp em những công việc gì?

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here