1. Sự hình thành và phát triển của khoa học.

– Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học độc lập, có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng.

– Tin học có ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.

– Ngành tin học gắn liền với việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.

2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử

 a. Đặc tính:

– Máy tính có thể “làm việc không mệt mỏi” trong suốt 24/24 giờ.

– Tốc độ xử lý thông tin nhanh

– Độ chính xác cao.

– Lưu trữ được một lượng lớn  thông tin trong một không gian hạn chế.

– Giá thành ngày càng hạ.

– Máy tính ngày càng gọn nhẹ, tiện dụng và phổ biến.

– Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng và có thể chia sẻ tài nguyên giữa các máy với nhau.

b. Vai trò:

– Là một công cụ lao động do con người sáng tạo ra để trợ giúp trong công việc, hiện không thể thiếu trong kỉ nguyên thông tin.

3. Thuật ngữ “Tin học”:

– Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here