BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

  • Giới thiệu tổng quan về người bạn mới “Máy tính”
  • File PowerPoint.

Download tại đây: Bai1_MayTinh

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here