1. Màn hình làm việc chính của Windows

a. Màn hình nền

– Khi khởi động xong máy tính, sẽ xuất hiện màn hình nền của Windows.

– Màn hình nền của Windows bao gồm các biểu tượng chương trình, các biểu tượng chính, thanh công việc…

b. Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền

– My Computer, My Document, Recycle Bin.

  

 c. Các biểu tượng chương trình

– Các chương trình phần mềm ứng dụng được cài đặt trên Windows thường có các biểu tượng riêng.

VD: Microsoft Word: phần mềm soạn thảo.

– VietKey 2002: phần mềm dùng để soạn thảo chữ tiếng Việt.

2. Nút Start và bảng chọn Start

– Nút Start nằm ở góc trái phía dưới của màn hình và nằm trên thanh công việc.

– Khi nháy chuột vào nút Start sẽ xuất hiện bảng chọn Start.

– Bảng chọn Start chứa các lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows.

– All Program: khi nháy chuột vào sẽ có thể khởi động bất kì 1 chương trình nào đó được cài đặt trên máy tính.

 

 3. Thanh công việc

– Thường nằm ở đáy màn hình.

– Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó sẽ xuất hiện trên thanh công việc.

– Có thể chuyển đổi nhanh giữa các chương trình đó bằng cách nháy chuột vào biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc.

4. Cửa sổ làm việc

– Các cửa sổ làm việc trong hệ điều hành Windows thường bao gồm:

– Thanh tiêu đề: chứa tên của cửa sổ.

  • Nút thu nhỏ: thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh công việc.
  • Nút phóng to: phóng to cửa sổ trên màn hình nền.
  • Nút đóng: đóng cửa sổ và kết thúc chương trình hiện thời.

– Thanh bảng chọn: chứa các nhóm lệnh của chương trình.

– Thanh công cụ: chứa các chức năng của chương trình dưới dạng biểu tượng

– Thanh cuốn dọc, ngang: di chuyển cửa sổ lên trên, xuống dưới, sang trái hay sang phải.

Ví dụ: cửa sổ làm việc của word

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here