1. Các thành phần của văn bản

* Kí tự:

– Bao gồm các con chữ, con số, kí hiệu…

– Là thành phần cơ bản nhất của văn bản.

– Phần lớn các kí tự đều được nhập từ bàn phím.

* Dòng:

– Là tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải.

* Đoạn:

– Bao gồm nhiều câu liên tiếp, có liên quan tới nhau và hoàn chỉnh về ngữ nghĩa.

– Khi soạn thảo văn bản Word, ta nhấn phím Enter để kết thúc 1 đoạn văn bản.

* Trang:

– Là phần văn bản cùng nằm trên một trang in.

2. Con trỏ soạn thảo

– Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình, cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào.

– Để chèn kí tự hay 1 đối tượng nào đó vào văn bản, ta phải di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn.

– Di chuyển con trỏ tới vị trí cần thiết bằng cách nháy chuột vào vị trí đó.

– Có thể sử dụng các phím để di chuyển con trỏ:

  • : lên trên                  : xuống dưới
  • \leftarrow←: sang trái               : sang phải
  • Home: di chuyển con trỏ ra đầu dòng.
  • End: di chuyển con trỏ về cuối dòng.
  • Page Up: di chuyển con trỏ lên đầu trang văn bản.
  • Page Down: di chuyển con trỏ về cuối trang văn bản

3. Quy tắc gõ văn bản trong Word

– Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

– Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “được đặt cách từ đứng trước nó và đặt sát vào từ đứng sau nó

– Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” được đặt sát vào từ đứng trước nó và đặt cách ký tự sau nó.

– Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

– Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới.

4. Gõ văn bản chữ Việt

– Để gõ được chữ Tiếng Việt bằng bàn phím phải dùng phần mềm hỗ trợ gõ Tiếng Việt Unikey hoặc Vietkey

– Bảng gõ chữ Tiếng Việt:

Kiểu gõ TELEX VNI
Ký tự Cách gõ
ă  aw a8
â aa a6
đ dd d9
ê ee e6
ô oo o6
ơ ow hoặc [  o7
ư uw hoặc ]  u7
Dấu Cách gõ
Huyền f 2
Sắc s 1
Hỏi r 3
Ngã x 4
Nặng j 5
Xóa dấu z 0

– Có nhiều phông chữ khác nhau dùng để hiển thị và in chữ Tiếng Việt: .VnTime, .VnArial, VNI-Times, VNI-Helve…

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here