1. Định dạng kiểu danh sách

– Cách 1: Chọn Format → Bullets and Numbering…

=> Khi đó hộp thoại sẽ hiển thị ra cho phép bạn lựa chọn các kiểu danh sách phù hợp để định dạng:

  • Chọn Bulleted- Đánh kí hiệu hoặc Numbered- Đánh số thứ tự.
  • Chọn dạng có sẵn bằng cách click vào các mẫu trong hộp thoại hoặc thiết đặt các tùy chọn ở mục Customize.
  • Chọn OK để hoàn thành thao tác.

– Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ

  •  Numbering (Đánh số thứ tự).
  •  Bullets (Đánh kí hiệu). ​

*Chú ý: Khi bỏ định dạng kiểu danh sách ta chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh t­ương ứng.

*Kinh nghiệm: Để liệt kê dạng kí hiệu hoặc số thứ tự cho các đoạn văn bản, ta nhập đầy đủ nội dung của các đoạn đó rồi thực hiện định dạng theo từng cấp. Như vậy văn bản sẽ đều, đẹp và chính xác hơn.

2. Ngắt trang và đánh số trang

– Word ngắt trang tự động

– Ta thực hiện ngắt trang thủ công trong những tr­ường hợp sau:

– Các b­ước ngắt trang

  1. Đặt con trỏ ở vị trí muốn ngắt trang.
  2. Chọn lệnh Insert → Break → Page break Chọn OK

​*Lưu ý: Có thể nhấn Ctrl + Enter để ngắt trang tại vị trí con trỏ văn bản.

– Nếu văn bản có nhiều hơn một trang, ta nên đánh số trang.

– Để đánh số trang ta thực hiện bằng cách chọn lệnh Insert → Page Numbers… → Chọn OK để hoàn thành cài đặt.

4. In văn bản

a. Xem tr­ước khi in

Cách 1: Chọn nút lệnh  trên thanh công cụ chuẩn.

Cách 2: Chọn File → Print Preview.

b. In văn bản

– Cách 1: Dùng lệnh File → Print…

– Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P

– Cách 3: Nháy nút lệnh Print  trên thanh công cụ để in toàn bộ văn bản

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here