1. Trình bày trang văn bản

– Có nhiều cách để trình bày trang văn bản khác nhau.

– Trình bày trang văn bản bao gồm:

 • Chọn hướng trang: Trang đứng, trang nằm ngang.
 • Đặt lề trang: lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.

– Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày cho 1 trang sẽ có tác dụng cho tất cả các trang văn bản trong tệp tin văn bản hiện thời.

2. Chọn hướng trang và đặt lề trang

– Để trình bày trang văn bản, ta thực hiện như sau:

 • Chọn bảng chọn File → Page Setup → Hộp thoại Page Setup xuất hiện → chọn Margins, trong đó:
  • Top: định dạng lề trên.
  • Bottom: định dạng lề dưới.
  • Left: định dạng lề trái
  • Right: định dạng lề phải.
  • Portrait: chọn hướng trang đứng.
  • Landscape: chọn hướng trang nằm ngang.
 • Chọn OK để thực hiện hay Cancel để huỷ bỏ.

3. In văn bản

– Xem văn bản trước khi in:

 • Nháy chọn biểu tượng nút lệnh Print Preview  trên thanh cụng cụ.
 • Close: Đóng chế độ xem.

– In văn bản:

 • Cách 1: Nháy chọn nút lệnh Print  trên thanh công cụ.
 • Cách 2: Vào menu File → Print. Xuất hiện hộp thoại
  • Lựa chọn trang in mong muốn
  • Nháy OK

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here