1. Tìm phần văn bản

– Để tìm nhanh 1 từ hay 1 dãy các kí tự, ta thực hiện như sau:

  1. Nháy chuột vào bảng chọn Edit → Find → xuất hiện hộp thoại Find and Replace.
  2. Nhập từ cần tìm vào hộp Find What.
  3. Nhấn chọn nút Find Next trên hộp thoại để thực hiện tìm.

=> Lúc này, từ hoặc cụm từ tìm được sẽ được hiển thị trên màn hình dưới dạng bị bôi đen.

2. Thay thế

– Để thay thế 1 từ hay 1 dãy các kí tự, ta thực hiện như sau:

  1. Nháy chuột vào bảng chọn Edit → chọn Replace → xuất hiện hộp thoại Find and Replace.
  2. Nhập từ cần tìm vào hộp Find What.
  3. Nhập nội dung thay thế ở Replace With.
  4. Nháy chọn nút Find Next để tìm.
  5. Nháy chọn nút Replace để thay thế. Nếu muốn thay thế cho tất cả các từ tìm được, có thể ấn nút Replace All.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here