I. Internet là gì?

– Internet là mạng thông tin toàn cầu sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP để kết nối các máy tính và mạng máy tính toàn cầu.

– Sự khác nhau giữa Internet và các loại mạng máy tính:

Mạng LAN, WAN Internet
– Quy mô nhỏ (văn phòng, thành phố, quốc gia,…)

– Có máy chủ, máy trạm; máy chủ có quyền quyết định chia sẻ tài nguyên mạng.

– Có người sở hữu, quản lí.

– Quy mô lớn trên toàn thế giới.

– Các máy tính đều bình đẳng trên Internet.

– Là của chung, không ai sở hữu.

II. Một số dịch vụ trên Internet

– Internet có các dịch vụ:

 • Tổ chức, khai thác thông tin trên Web
 • Tìm kiếm thông tiểmtên Internet.
 • Thư điện tử.

=> Trong đó, tổ chức và khai thác thông tin trên Web là dịch vụ phát triển nhất.

III. Các ứng dụng trên Internet

1. Hội thảo trực tuyến

Ưu điểm Hạn chế
-Tiết kiệm thời gian, chi phí, không giới hạn số người tham dự. – Chỉ tổ chức được khi có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin.

2. Đào tạo qua mạng

Ưu điểm Hạn chế
– Tiết kiệm thới gian, chi phí; tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi. -Không kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc học, không có tính giáo dục cao.

3. Thương mại điện tử

Ưu điểm Hạn chế
– Tiết kiệm thới gian, chi phí. – Không biết được chất lượng sản phẩm, có thể bị lừa gạt.

 IV. Làm thế nào để kết nối Internet

– Để kết nối Internet bạn cần:

 1. Liên hệ với một nhà cung cấp được in như VNPT, Viêttl, FPT,…
 2. Trang bị các thiết bị kết nối mạng, nhớ các thiết bị đó, máy tính người dùng có thể kết nối được với máy tính của nhà cung cấp dịch vụ, từ đó kết nối được với Internet.

Bài tập

 • Bài 1 (SGK trang 18)
 • Bài 2 (SGK trang 18)
 • Bài 3 (SGK trang 18)
 • Bài 4 (SGK trang 18)
 • Bài 5 (SGK trang 18)
 • Bài 6 (SGK trang 18)
 • Bài 7 (SGK trang 18)

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here