1. Chèn hình ảnh vào văn bản

– Tác dụng: Chèn hình ảnh vào văn bản làm cho nội dung văn bản trực quan, sinh động và dễ hiểu hơn

– Cách chèn:

 • B1: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn hình ảnh.
 • B2. Chọn lệnh Insert → chọn Picture → nháy chọn From File → xuất hiện hộp thoại Insert Picture.
 • B3. Chọn hình ảnh cần chèn
 • B4: Nháy nút Insert

–  Thao tác với hình ảnh

 • Sao chép: Copy → Paste
 • Di chuyển: Cut → Paste
 • Phóng to, thu nhỏ

2. Thay đổi bố trí hình ảnh

– Để thay đổi bố trí của hình ảnh ta thao tác như sau:

 • Bước 1: Nháy đúp chuột vào hình cần thay đổi (Hoặc chọn hình rồi vào Format\Picture…, hoặc click phải vào hình, chọn Format Picture…), xuất hiện hộp thoại.
 • Bước 2: Chọn tag Layout, trong đó:
  • In line with text: văn bản cuộn sát theo hình
  • Square: văn bản bao quanh theo dạng hình vuông
  • Tight: văn bản bao quanh theo dạng của hình
  • Behind text: hình chìm dưới văn bản
  • In front of text: Hình nằm trên (trước) văn bản

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here