I. Thư điện tử là gì?

– Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính (chẳng hạn Internet) thông qua các hộp thư điện tử.– Các ưu điểm của thư điện tử:

  • Thời gian chuyển thư gần như tức thời
  • Chi phí thấp
  • Có thể gửi kèm các dạng tệp

II. Hệ thống thư điện tử

– Máy chủ thư điện tử là các trang web cho phép thực hiện gửi thư. Ví dụ: Gmail, Yahoo, Zing…

III. Tài khoản thư điện tử

– Dạng tổng quát: <Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư>

– Ví dụ:

  • tinhoccuaem09@gmail.com
  • taynguyenduki@vgmail.com
  • doc24@yahoo.com

IV. Sử dụng thư điện tử

1. Cách tạo địa chỉ Gmail

– Truy cập www.Google.com.vn nháy Gmail

– Nháy “Tạo tài khoản”

– Nhập họ, tên

– Chọn tên đăng nhập

– Nhập mật khẩu Nhập lại mật khẩu

– Điền ngày, tháng, năm sinh, giới tính

– Nhập từ khóa, chọn vị trí là Việt Nam

– Chọn tôi đồng ý à Nháy “Bước tiếp theo”

– Thêm tiểu sử Nháy “Bước tiếp theo” “Tiếp tục đến Gmail”

2. Cách đăng nhập

– Truy cập www.google.com.vn và Nháy gmail

– Điền “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu”

– Nháy đăng nhập

3. Cách gửi thư

– Đăng nhập vào địa chỉ thư điện tử

– Nháy soạn

– Điền địa chỉ người nhận vào vị trí

– Nháy chủ đề, nhập nội dung thư, đính kèm tệp

– Nháy gửi

4. Cách nhận thư

– Đăng nhập vào địa chỉ thư điện tử

– Nháy hộp thư đến

– Nháy vào chủ đề thư mới để xem nội dung thư

– Nháy tải xuống để lấy tệp đính kèm

5. Cách trả lời thư

– Nhận thư

– Nháy trả lời– Nhập nội dung thư trả lời, đính kèm tệp

– Nháy gửi

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here