Bài 5: Tạo trang web bằng Kompozer

1. Các dạng thông tin trên trang web

– Thông tin dạng văn

bản

– Thông tin dạng hình ảnh

– Thông tin dạng âm thanh

– Các đoạn phim, clip

– Các phần mềm được nhúng trong web

– Các liên kết.

2. Phần mềm thiết kế trang web Kompozer

– Khởi động phần mềm.

a. Màn hình chính của Kompozer

– Thanh bảng chọn

– Thang công cụ

– Cửa sổ soạn thảo.

b. Tạo, mở và lưu trang web

– Tạo mới: Vào File -> chọn New

– Mở trang Web: Vào File -> chọn Open

– Lưu trang Web: Vào File -> chọn Save

 3. Soạn thảo trang web

– Soạn thảo nội dung giống như Word

– Đặt lại màu, phông chữ, cỡ chữ, màu sắc.

– Căn lề đoạn văn bản.

4. Chèn ảnh vào trang web

– Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn

– Bước 2: Nháy nút Image trên thanh công cụ

– Bước 3: Chọn đường dẫn đến hình cần chèn

– Bước 4: Gõ nội dung mô tả vào ô Tooltip và nháy OK.

5. Tạo liên kết

– Các liên kết (hyperlink) l thành phần quan trọng nhất của các trang web, đối tượng chứa liên kết có thể là văn bản hoặc hình ảnh, hoặc các trang web khác.

* Các bước tạo liên kết:

– Bước 1: Chọn phần văn bản muốn tạo liên kết

– Bước 2: Nháy nút Link trên thanh cơng cụ– Bước 3: Nhập địa chỉ trang web hoặc đường dẫn trong máy tính

– Bước 4: Nháy OK.

 

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here