– Để định dạng nội dung của một (hoặc nhiều ô tính) ta cần chọn ô tính (hoặc các ô tính) đó.

– Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính

1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

a. Thay đổi phông chữ

– Để thay đổi phông chữ của văn bản hoặc số trong ô tính, ta thực hiện:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy mũi tên ở ô Font
 3. Chọn phông chữ thích hợp

b. Thay đổi cỡ chữ

– Để thay đổi cỡ chữ của văn bản hoặc số trong ô tính, ta thực hiện:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy mũi tên ở ô Size
 3. Chọn cỡ chữ thích hợp

c. Thay đổi kiểu chữ

– Để định dạng các kiểu chữ đậm nghiêng hoặc gạch chân, ta sử dụng các nút lệnh Bold , Italic  và Underline 

2. Chọn màu phông

– Để chọn màu cho phông chữ ta thực hiện:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy vào nút Font Color .
 3. Nháy chọn màu

3. Căn lề trong ô tính

– Để căn lề trong 1 ô hoặc nhiều ô tính ta thực hiện:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy vào các nút  để thay đổi cách căn lề.

– Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô ta thực hiện:

 1. Chọn các ô cần căn dữ liệu vào giữa
 2. Nháy vào nút Merge and Center 

4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số

– Ta sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số

 • : Tăng thêm một chữ số thập phân
 • : Giảm bớt một chữ số thập phân

5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính

– Các bước tô màu nền như sau:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy vào nút Fill Colors .
 3. Nháy chọn màu nền

* Lưu ý: Sau khi được sử dụng để tô màu nền, nút lệnh Fill Colors  cho ta biết màu mới sử dụng trước đó

– Để kẻ đường biên của các ô tính ta thực hiện:

 1. Chọn các ô cần kẻ đường biên.
 2. Nháy nút border để chọn kiểu vẽ đường biên
 3. Nháy chọn kiểu kẻ đường biên

1 BÌNH LUẬN

 1. Si un hombre no tiene una erección dentro de este lapso, puede que los tejidos en su pene se debiliten. Detallamos aquí las diferentes diagnósticos y evaluaciones sobre la disfunción erectil o impotencia. Informe a su médico si el tadalafilo no le está haciendo efecto o si tiene efectos secundarios.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here