Mục tiêu của bài Liên kết giữa các bảng nhằm giúp các em biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc liên kết, biết cách tạo liên kết trong Access; tạo được liên kết giữa các bảng trong Access sửa biểu mẫu ở chế độ thiết kế. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

1. Khái niệm

Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng, sẽ giúp Microsoft Access:

 • Quản lý dữ liệu được hợp lý hơn;
 • Bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu;
 • Cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.

2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng

Ví dụ: Cho CSDL như trong 3 bảng dưới đây:

KHACH_HANG 

Bảng 1. Bảng KHACH_HANG

MAT_HANG 

Bảng 2. Bảng MAT_HANG

HOA_DON 

Bảng 3. Bảng HOA_DON

Bước 1. Xác định trường để thiết lập liên kết

 • KHACH_HANG: Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi
 • MAT_HANG: So_don, Ma_khach_hang, Ma_hang, So_luong, Ngay_giao
 • HOA_DON: Ma_hang, Ten_hang, Don_gia

Bước 2.  Mở CSDL. Nháy nút  hoặc chọn DatabaseTools -> Relationships để mở cửa sổ Relationships

Hình 1. Mở cửa sổ Relationships

Bước 3. Nháy nút   hoặc nháy nút phải chuột vào vùng trống của sổ Relationships chọn ShowTable… trong bảng chọn tắt. Khi đó xuất hiện hộp thoại Show Table (hình 2):

Hình 2. Hộp thoại Show Table

 • Trong hộp thoại Show Table chọn các bảng (HOA_DON, KHACH_HANG, MAT_HANG) bằng cách chọn tên bảng rồi nháy Add.
 • Cuối cùng nháy Close để đóng cửa sổ Show Table.

Bước 4. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng

 • Các bảng vừa chọn xuất hiện trên cửa sổ Relationships (hình 3).

Hình 3. Cửa sổ Relationships

 • Kéo trường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoá đơn.
 • Tương tự thiết lập liên kết bảng hóa đơn và bảng mặt hàng.

Bước 5. Nháy nút  để đóng cửa sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết.

3. Xóa liên kết giữa các bảng

Thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1. Nháy chuột vào đường liên kết;
 • Bước 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím và chọn Yes;
 • Bước 3. Chọn Save để lưu lại.

4. Sửa liên kết

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở hộp thoại Edit Relationships;

Bước 2. Thực hiện các thay đổi cần thiết. Chọn OK;

Bước 3. Chọn Save để lưu lại.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here