1. Giới thiệu phần mềm Mario

– Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ phím bằng 10 ngón.

– Màn hình chính của phần mềm bao gồm:

 • Bảng chọn File: Các hệ thống.
 • Bảng chọn Student: Các thông tin của học sinh.
 • Bảng chọn Lessons: lựa chọn các bài học để gõ phím.
 • Các mức luyện tập:
  1. Dễ
  2. Trung bình
  3. Khó
  4. Luyện tập tự do.

– Có thể luyện gõ phím ở nhiều bài tập khác nhau:

 • Home Row Only: luyện tập các phím ở hàng cơ sở.
 • Add Top Row: luyện tập các phím ở hàng trên.
 • Add Bottom Row: luyện tập các phím ở hàng dưới.
 • Add Numbers: luyện tập các phím ở hàng phím số.
 • Add Symbol: luyện tập các phím kí hiệu.
 • All Keyboard: luyện tập kết hợp toàn bộ bàn phím.

2. Luyện tập

– Khởi động chương trình Mario.

– Đăng kí tên người chơi trong mục Student để phần mềm sẽ đánh giá kết quả sau khi kết thúc.

– Chọn Enter => Done để đóng cửa sổ.

– Chọn tiêu chuẩn đánh giá trong mục WPM.

– Chọn người dẫn đường bằng cách nháy chuột vào các nhân vật minh họa.

– Lựa chọn các mức luyện tập từ đơn giản đến khó nhất.

– Gõ phím theo các hướng dẫn trên màn hình.

– Trên màn hình sau khi kết thúc sẽ hiện lên kết quả, có thể chọn Next để sang bài tiếp theo hoặc nháy Menu để quay về màn hình chính.

– Để thoát khỏi chương trình:

 • Chọn File => Quit.
 • Nhấn phím Q.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here