1. Xem trước khi in

– Xem trước khi in cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra.

– Để xem trước khi in, ta chỉ cần nháy nút Print Preview 

2. Điều chỉnh ngắt trang

– Để điều chỉnh ngắt trang, ta thực hiện các thao tác sau:

  1. Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview.
  2. Đưa con trỏ vào đường ngắt trang
  3. Kéo thả thả đường kẻ xanh đến vị trí mong muốn.

3. Đặt lề và hướng giấy in

– Các bước thay đổi lề và thay đổi hướng giấy:

  1. Nháy chuột vào Page Setup trong bảng File → Hộp thoại Page Setup xuất hiện:
  2. Nháy chuột để mở trang Margins. Các lề hiện tại được liệt kê trong các ô TopBottomRightLeft.
  3. Thay đổi các số trong các ô TopBottomRightLeft để thiết đặt lề.

– Việc chọn hướng giấy in được thực hiện bằng cách sử dụng hộp thoại Page Setup:

  1. Nháy chuột để mở trang Page.
  2. Chọn Portrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho giấy nằm ngang

4. In trang tính

– Để in trang tính, trong hộp thoại Page Setup ta chỉ cần nháy nút lệnh Print .

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here