1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày

– Trình bày là hình thức chia sẽ kiến thức hoặc ý tưởng với một hoặc nhiều người.

– Nội dung được chiếu cho mọi người cùng quan sát được gọi là trang chiếu và tập hợp các trang chiếu đó tạo thành bài trình chiếu.

– Việc sử dụng bài trình chiếu nhằm các mục đích:

  • Làm nổi bật nội dung và ghi nhớ các điểm chính.
  • Bài trình chiếu truyền đạt nội dung theo đúng trật tự đã được chuẩn bị từ trước.
  • Giúp mọi người dễ hình dung và dễ hiểu

2. Phần mềm trình chiếu

– Mọi phần mềm trình chiếu đều có những chức năng cơ bản sau:

  • Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử. Mỗi bài trình chiếu gồm một hay nhiều trang chiếu.
  • Trình chiếu các trang chiếu trên toàn bộ màn hình.

– Mỗi phần mềm trình chiếu đều có các công cụ soạn thảo văn bản. Ngoài ra cũng có thể tạo các chuyển động của văn bản, hình ảnh,… trên trang chiếu để bài trình chiếu sinh động, hấp dẫn hơn.

3. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu

– Trong nhà trường: tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm,…

– Sử dụng  các cuộc họp, hội thảo,..

– Tạo các Album ảnh, Album nhạc nhờ các hiệu ứng của phần mềm trình chiếu.

– Có thể in các tờ rơi, tờ quảng cáo

4. Một số công cụ hỗ trợ trình bày

– Máy chiếu phim dương bản

– Máy chiếu ánh sáng

– Máy tính cá nhân

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here