– Trong máy tính cần có các tệp sau: turbo.exeturbo.tplgraph.tpuegavga.bgiturbo.tph

– Một số thao tác thường dùng:

  • Soạn thảo: Gõ nội dung chương trình gồm: phần khai báo và các lệnh trong phần thân.
  • Lưu chương trình: Nhấn phím F2
  • Mở file đã có: Nhấn phím F3
  • Biên dịch chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 => nếu có lỗi cần chỉnh sửa, nếu không có lỗi chương trình xuất hiện bảng thông báo: Compile successful: press any key
  • Chạy chương trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9
  • Đóng cửa sổ chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F3
  • Thoát khỏi Turbo Pascal: Nhấn tổ hợp phím Alt+X

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here