20.4 C
Vinh, VN
Thứ Bảy, Tháng Mười 23, 2021
1. Ví dụ 1: Chương trình tính và đưa ra màn hình khoảng cách từ trại của thầy hiệu trưởng đến trại của mỗi giáo viên. Progam Khoang_cach; Var  d: real; f:text; x, y: integer; Begin Assign(f, ‘TRAI.TXT’); Reset(f); While not eof(f) do Begin Read(f,x,y); D:= sqrt(x*x+y*y); Write(‘Khoang cach: ‘,d:10:2); End; Close(f); End. 2. Ví dụ 2: Bài toán tính điện trở Program Dien_tro; Var a: array of real; R1, R2, R3: real; f1,f2: text; i: integer; Begin Assign(f1, ‘RESIST.DAT’); Reset(f1); Assign(f2, ‘RESIST.EQU’); Rewrite(f2); While not eof(f1) do Begin readln(f1,R1,R2,R3); a...
1. Thao tác với tệp văn bản a. Khai báo - Cấu trúc: Var <tên biến tệp>: text - Ví dụ: Var tep1, tep2: text; b. Thao tác với tệp - Gắn tên tệp: Assign(<biến tệp>,<tên tệp>); - Mở tệp mới: Rewrite(<biến tệp>); - Mở tệp đã có: Reset(<biến tệp>); - Ghi dữ liệu vào tệp: Write(<biến tệp>,<danh sách kết quả>); hoặc Writeln(<biến tệp>,<danh sách kết quả>); - Đọc tệp: Read(<biến tệp>,<danh sách biến>); hoặc Readln(<biến...
1. Vai trò của tệp - Tệp là dãy các dữ liệu cùng kiểu, có các đặc điểm sau: Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,...) và không bị mất khi tắt nguồn điện. Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung...
1. Một số khái niệm - Kiểu bản ghi được dùng để mô tả cho các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau. - Bản ghi thường được gọi là Record, mỗi Record sẽ lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cần quản lí. - Mỗi thuộc...
1. Khái niệm - Xâu là một dãy kí tự trong bảng mã ASCII. Mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu. - Số lượng kí tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu . - Xâu có độ dài bằng 0 gọi là xâu rỗng. - Tham chiếu tới phần tử trong xâu được xác định thông...
1. Kiểu mảng một chiều a. Khái niệm - Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử mang một chỉ số. Để mô tả mảng một chiều cần xác định kiểu của các phần tử và cách đánh chỉ số các phần tử. - Với mảng một chiều...
- Trong cuộc sống, có những hành động được gọi là lặp đi lặp lặp lại nhiều lần như: Đánh răng mỗi ngày hai lần, học Tin học mỗi tuần 2 tiết, mỗi ngày tắm một lần... Học cho đến khi thuộc bài, rửa tách trà cho đến khi sạch... - Trong Pascal, cách mô tả công việc (hoạt động) được...
1. Cấu trúc rẽ nhánh - Xét các ví dụ sau: VD1: Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà Tâm để học nhóm. VD2: Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà Tâm để học nhóm, nếu trời mưa thì Hùng gọi điện cho Tâm trao đổi. - Nhận xét: Các mênh đề rẽ nhánh thường có dạng: ...
- Trong máy tính cần có các tệp sau: turbo.exe, turbo.tpl, graph.tpu, egavga.bgi, turbo.tph - Một số thao tác thường dùng: Soạn thảo: Gõ nội dung chương trình gồm: phần khai báo và các lệnh trong phần thân. Lưu chương trình: Nhấn phím F2 Mở file đã có: Nhấn phím F3 Biên dịch chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 => nếu có lỗi cần chỉnh sửa, nếu không...
1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím - Ta sử dụng thủ tục chuẩn read hoặc readln có cấu trúc như sau:     read(<biến 1>,…,<biến n>);           readln(<biến 1>,…,<biến n>); - Ví dụ 1: read(n); readln(A,B,C); - Ví dụ 2: Xét chương trình sau: Program VD; Uses crt; Var a, b, c : Integer; Begin Clrscr; Write(‘Moi ban nhap 3 so:’); Readln(a, b, c); Write(‘Ban vua nhap vao...

THEO DÕI CHÚNG TÔI

0FansLike
127SubscribersSubscribe

Thời tiết

Washington
overcast clouds
5.8 ° C
8.9 °
3.7 °
83%
2.2kmh
91%
CN
6 °
T2
8 °
T3
10 °
T4
10 °
T5
6 °

POPULAR ARTICLES