23.4 C
Vinh, VN
Chủ Nhật, Tháng Một 23, 2022
1. Khái niệm - Xâu là một dãy kí tự trong bảng mã ASCII. Mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu. - Số lượng kí tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu . - Xâu có độ dài bằng 0 gọi là xâu rỗng. - Tham chiếu tới phần tử trong xâu được xác định thông...
1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím - Ta sử dụng thủ tục chuẩn read hoặc readln có cấu trúc như sau:     read(<biến 1>,…,<biến n>);           readln(<biến 1>,…,<biến n>); - Ví dụ 1: read(n); readln(A,B,C); - Ví dụ 2: Xét chương trình sau: Program VD; Uses crt; Var a, b, c : Integer; Begin Clrscr; Write(‘Moi ban nhap 3 so:’); Readln(a, b, c); Write(‘Ban vua nhap vao...
1. Cách viết và sử dụng thủ tục a. Cấu trúc của thủ tục Procedure <tên thủ tục>; Begin End; * Trong đó: Phần đầu gồm tên dành riêng và tên thủ tục, danh sách tham số (có thể có hoặc không); Phần khai báo: dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và cũng có thể xác định các chương trình con khác được...
1. Vai trò của tệp - Tệp là dãy các dữ liệu cùng kiểu, có các đặc điểm sau: Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,...) và không bị mất khi tắt nguồn điện. Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung...
1. Ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để diễn tả thuật toán sao cho máy tính hiểu và thực hiện được. - Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy: bao gồm các lệnh được mã hóa bằng các kí hiệu 0 – 1. Chương trình được viết trên ngôn ngữ máy có...
1. Các thành phần cơ bản - Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần cơ bản: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a. Bảng chữ cái - Bảng chữ cái là tập các kí hiệu dùng để viết chương trình. - Trong ngôn ngữ Pascal bảng chữ cái gồm: Các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh,...
1. Cấu trúc rẽ nhánh - Xét các ví dụ sau: VD1: Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà Tâm để học nhóm. VD2: Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà Tâm để học nhóm, nếu trời mưa thì Hùng gọi điện cho Tâm trao đổi. - Nhận xét: Các mênh đề rẽ nhánh thường có dạng: ...
- Trong máy tính cần có các tệp sau: turbo.exe, turbo.tpl, graph.tpu, egavga.bgi, turbo.tph - Một số thao tác thường dùng: Soạn thảo: Gõ nội dung chương trình gồm: phần khai báo và các lệnh trong phần thân. Lưu chương trình: Nhấn phím F2 Mở file đã có: Nhấn phím F3 Biên dịch chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 => nếu có lỗi cần chỉnh sửa, nếu không...
1. Ví dụ 1: Chương trình tính và đưa ra màn hình khoảng cách từ trại của thầy hiệu trưởng đến trại của mỗi giáo viên. Progam Khoang_cach; Var  d: real; f:text; x, y: integer; Begin Assign(f, ‘TRAI.TXT’); Reset(f); While not eof(f) do Begin Read(f,x,y); D:= sqrt(x*x+y*y); Write(‘Khoang cach: ‘,d:10:2); End; Close(f); End. 2. Ví dụ 2: Bài toán tính điện trở Program Dien_tro; Var a: array of real; R1, R2, R3: real; f1,f2: text; i: integer; Begin Assign(f1, ‘RESIST.DAT’); Reset(f1); Assign(f2, ‘RESIST.EQU’); Rewrite(f2); While not eof(f1) do Begin readln(f1,R1,R2,R3); a...
1. Một số khái niệm - Kiểu bản ghi được dùng để mô tả cho các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau. - Bản ghi thường được gọi là Record, mỗi Record sẽ lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cần quản lí. - Mỗi thuộc...

THEO DÕI CHÚNG TÔI

0FansLike
127SubscribersSubscribe

Thời tiết

Washington
scattered clouds
0.5 ° C
10.6 °
-2.8 °
93%
1.1kmh
48%
T2
6 °
T3
3 °
T4
5 °
T5
4 °
T6
4 °

POPULAR ARTICLES