25.7 C
Vinh, VN
Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021
1. Cấu trúc chung - Một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thông thường gồm có: 2 phần là phần khai báo và phần thân chương trình, trong đó phần thân bắt buộc phải có. - Qui ước: Phần diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên đặt trong cặp ngoặc <> Thành phần có thể có hoặc không đặt trong cặp...
1. Thư viện CRT - Thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến quản lý và khai thác màn hình bàn phím của máy tính. - Một số thủ tục trong thư viện CRT: Thủ tục clrscr(): xóa màn hình. Thủ tục TextColor(color): đặt màu cho chữ trên màn hình, trong đó color là hằng hoặc biến xác định màu. Thủ tục TextBackground(color):...
1. Vai trò của tệp - Tệp là dãy các dữ liệu cùng kiểu, có các đặc điểm sau: Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,...) và không bị mất khi tắt nguồn điện. Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung...
1. Thao tác với tệp văn bản a. Khai báo - Cấu trúc: Var <tên biến tệp>: text - Ví dụ: Var tep1, tep2: text; b. Thao tác với tệp - Gắn tên tệp: Assign(<biến tệp>,<tên tệp>); - Mở tệp mới: Rewrite(<biến tệp>); - Mở tệp đã có: Reset(<biến tệp>); - Ghi dữ liệu vào tệp: Write(<biến tệp>,<danh sách kết quả>); hoặc Writeln(<biến tệp>,<danh sách kết quả>); - Đọc tệp: Read(<biến tệp>,<danh sách biến>); hoặc Readln(<biến...
1. Các thành phần cơ bản - Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần cơ bản: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a. Bảng chữ cái - Bảng chữ cái là tập các kí hiệu dùng để viết chương trình. - Trong ngôn ngữ Pascal bảng chữ cái gồm: Các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh,...
1. Ví dụ 1: Chương trình tính và đưa ra màn hình khoảng cách từ trại của thầy hiệu trưởng đến trại của mỗi giáo viên. Progam Khoang_cach; Var  d: real; f:text; x, y: integer; Begin Assign(f, ‘TRAI.TXT’); Reset(f); While not eof(f) do Begin Read(f,x,y); D:= sqrt(x*x+y*y); Write(‘Khoang cach: ‘,d:10:2); End; Close(f); End. 2. Ví dụ 2: Bài toán tính điện trở Program Dien_tro; Var a: array of real; R1, R2, R3: real; f1,f2: text; i: integer; Begin Assign(f1, ‘RESIST.DAT’); Reset(f1); Assign(f2, ‘RESIST.EQU’); Rewrite(f2); While not eof(f1) do Begin readln(f1,R1,R2,R3); a...
1. Khái niệm - Xâu là một dãy kí tự trong bảng mã ASCII. Mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu. - Số lượng kí tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu . - Xâu có độ dài bằng 0 gọi là xâu rỗng. - Tham chiếu tới phần tử trong xâu được xác định thông...
1. Ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để diễn tả thuật toán sao cho máy tính hiểu và thực hiện được. - Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy: bao gồm các lệnh được mã hóa bằng các kí hiệu 0 – 1. Chương trình được viết trên ngôn ngữ máy có...
- Trong NLT Pascal biến đơn được khai báo như sau: Var <danh sách biến>: <kiểu dữ liệu>; - Trong đó: Var: Là từ khoá dùng để khai báo biến Danh sách biến: là 1 hoặc nhiều biến cách nhau bởi dấu phẩy. Kiểu dữ liệu: Là một kiểu dữ liệu nào đó của ngôn ngữ Pascal. thường là kiểu dữ liệu chuẩn hoặc...
- Trong cuộc sống, có những hành động được gọi là lặp đi lặp lặp lại nhiều lần như: Đánh răng mỗi ngày hai lần, học Tin học mỗi tuần 2 tiết, mỗi ngày tắm một lần... Học cho đến khi thuộc bài, rửa tách trà cho đến khi sạch... - Trong Pascal, cách mô tả công việc (hoạt động) được...

THEO DÕI CHÚNG TÔI

0FansLike
127SubscribersSubscribe

Thời tiết

Washington
overcast clouds
10.8 ° C
11.6 °
7.3 °
54%
1.2kmh
100%
T5
21 °
T6
21 °
T7
26 °
CN
22 °
T2
22 °

POPULAR ARTICLES