34.2 C
Vinh, VN
Thứ Tư, Tháng Sáu 23, 2021
1. Ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để diễn tả thuật toán sao cho máy tính hiểu và thực hiện được. - Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy: bao gồm các lệnh được mã hóa bằng các kí hiệu 0 – 1. Chương trình được viết trên ngôn ngữ máy có...
- Có 4 kiểu dữ liệu chuẩn trong pascal: kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự và kiểu logic Kiểu nguyên Kiểu Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị Phạm vi giá trị Byte (dương) 1 byte Từ 0 đến 255 Integer (âm, dương) 2 byte Từ -215 đến 215-1 Word (dương) 2 byte Từ 0 đến 216-1 Longint (âm, dương) 4 byte Từ -231 đến 231-1 Kiểu thực - Có nhiều kiểu cho giá trị là...
1. Phép Toán - Ngôn ngữ lập trình Pascal sử dụng một số phép toán sau: Với số nguyên: +, -, *, Div, Mod Với số thực: +, -, *, / Các phép toán quan hệ: <, <=, >, >=, <> cho kết quả là một giá trị Logic (true hoặc false). Các phép toán logic: NOT, OR, AND thường dùng...
- Trong NLT Pascal biến đơn được khai báo như sau: Var <danh sách biến>: <kiểu dữ liệu>; - Trong đó: Var: Là từ khoá dùng để khai báo biến Danh sách biến: là 1 hoặc nhiều biến cách nhau bởi dấu phẩy. Kiểu dữ liệu: Là một kiểu dữ liệu nào đó của ngôn ngữ Pascal. thường là kiểu dữ liệu chuẩn hoặc...
1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím - Ta sử dụng thủ tục chuẩn read hoặc readln có cấu trúc như sau:     read(<biến 1>,…,<biến n>);           readln(<biến 1>,…,<biến n>); - Ví dụ 1: read(n); readln(A,B,C); - Ví dụ 2: Xét chương trình sau: Program VD; Uses crt; Var a, b, c : Integer; Begin Clrscr; Write(‘Moi ban nhap 3 so:’); Readln(a, b, c); Write(‘Ban vua nhap vao...
1. Thao tác với tệp văn bản a. Khai báo - Cấu trúc: Var <tên biến tệp>: text - Ví dụ: Var tep1, tep2: text; b. Thao tác với tệp - Gắn tên tệp: Assign(<biến tệp>,<tên tệp>); - Mở tệp mới: Rewrite(<biến tệp>); - Mở tệp đã có: Reset(<biến tệp>); - Ghi dữ liệu vào tệp: Write(<biến tệp>,<danh sách kết quả>); hoặc Writeln(<biến tệp>,<danh sách kết quả>); - Đọc tệp: Read(<biến tệp>,<danh sách biến>); hoặc Readln(<biến...
1. Một số khái niệm - Kiểu bản ghi được dùng để mô tả cho các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau. - Bản ghi thường được gọi là Record, mỗi Record sẽ lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cần quản lí. - Mỗi thuộc...
1. Cấu trúc chung - Một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thông thường gồm có: 2 phần là phần khai báo và phần thân chương trình, trong đó phần thân bắt buộc phải có. - Qui ước: Phần diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên đặt trong cặp ngoặc <> Thành phần có thể có hoặc không đặt trong cặp...
1. Khái niệm chương trình con - Những bài toán phức tạp có thể phân chia thành nhiều bài nêu nhỏ, mỗi bài nêu nhỏ được phân chia thành nhiều bài nêu nhỏ, quá trình làm “mịn” dần bài toán như vậy được gọi là cách thiết kế từ trên xuống. - Khi lập trình để giải các bài nêu có...
1. Cấu trúc rẽ nhánh - Xét các ví dụ sau: VD1: Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà Tâm để học nhóm. VD2: Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà Tâm để học nhóm, nếu trời mưa thì Hùng gọi điện cho Tâm trao đổi. - Nhận xét: Các mênh đề rẽ nhánh thường có dạng: ...

THEO DÕI CHÚNG TÔI

0FansLike
127SubscribersSubscribe

Thời tiết

Washington
overcast clouds
17.1 ° C
19.4 °
14.5 °
70%
2.7kmh
96%
T5
31 °
T6
35 °
T7
38 °
CN
41 °
T2
43 °

POPULAR ARTICLES