GIẢI PHÁP CÔ LẬP INTERNET CƠ BẢN

I. ĐẶT MÁY PHÁ SÓNG WIFI

– Thiết bị đắt tiền.

– Ảnh hưởng tới sức khỏe, hệ thống phát wifi của người khác.

>>> Chưa dùng

II. GỠ BỎ CARD MẠNG MÁY TÍNH CÁ NHÂN

 • Gỡ bỏ từng card mạng trước, phải cài lại card mạng từng máy sau khi trả lại (cần có phần mềm chứa đầy đủ các loại card mạng), một số máy như Sony, HP… có thể không cài lại được nếu không có Internet. • Máy tính sử dụng HĐH Windows 10 sẽ tự động cập nhật lại Card mạng sau khi khởi động lại máy tính.

>>> Chưa dùng

III. Thủ thuật tắt kích hoạt Card mạng kết hợp phần mềm đặt mật khẩu

B1. Cài đặt phần mềm khóa ứng dụng Password Door 9.0.1 (Active bằng key kèm theo) 

B2. Tiến hành khóa các ứng dụng (có thể bỏ qua bước này)

 • Các loại trình duyệt Web: Internet Explorer, CocCoc, Chome, FireFox.
 • (Form Path CocCoc: C:\Users\DaoDinhNgoc\AppData\Local\CocCoc\Browser\Application)
 • Riêng Microsoft Edge: Path: %windir%\explorer.exe shell:Appsfolder\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge (Chy EdgeBlock đ khóa Ms Edge). 

 (Windows >=8)

B3. Tắt kích hoạt card mạng.

B4. Disable các chương trình sau: 

+ Controlpanel; + Computer Manager; + Run

B5. Lặp lại B2 khóa:

+ Registry Editor (Path: C:\Windows\…)

+ EdgeBlock 

+ MMC  (Path: C:\Windows\System32\…)

+ Power Shell  (Path:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0)

Để hủy bỏ các thiết đặt trên, thực hiện ngược lại quy trình. Enable các chương trình đã Disable ở bước 4. 

Công cụ đính kèm

Dowload tại đây: Tools

 • (Chu Y: Ngat ket noi Internet truoc khi dang ky)

  NAME1: EMBRACE
  S/N: QBRYF-E6EHL-TOYYB-XPWRW-DFLK5KW
  ——————————————-
  NAME2: TEAM EMBRACE
  S/N: 95UPY-2T77D-P1G3K-FPWRW-3EY6NU34JYFF
  ——————————————-
  NAME3: PDoor
  Serial Key: (USE Any Key)
  84343-48422-69759-88858-XME4ML
  89452-95679-24177-53425-XME4ML
  24967-83539-24929-67984-XME4ML
  29449-57879-69583-63544-XME4ML  Note: Path COCOC: C:\Users\Admin\AppData\Local\CocCoc\Browser\Application

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here