1. Ví dụ về chương trình 2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? - Ngôn ngữ lập trình gồm: Bảng chữ cái Ký hiệu và các phép toán Các quy tắc để viết các câu lệnh có ý nghĩa xác định 3. Từ khóa và tên - Từ khóa là những từ dành riêng, không được sử dụng ngoài mục đích ngôn...
1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? - Để chỉ dẫn máy tính thực hiện một công việc nào đó, con người đưa cho máy tính một hoặc nhiều lệnh, máy tính sẽ lần lượt thực hiện các lệnh này theo đúng thứ tự nhận được. 2. Ví dụ: Robot nhặt rác (?) Giả sử có một đống rác...
1. Giới thiệu phần mềm - Phần mềm GeoGebra là phần mềm cho phép vẽ và thiết kế các hình hình học đơn giản trong chương trình môn toán ở phổ thông như­: điểm, đoạn thẳng, đư­ờng thẳng. - Đặc điểm quan trọng nhất của phần mềm là tạo ra sự gắn kết giữa các đối t­ợng hình học, đ­ợc gọi là quan hệ như­...
1. Xem trước khi in - Xem trước khi in cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. - Để xem trước khi in, ta chỉ cần nháy nút Print Preview  2. Điều chỉnh ngắt trang - Để điều chỉnh ngắt trang, ta thực hiện các thao tác sau: Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview. Đưa con trỏ...
1. Giới thiệu phần mềm - Toolkit Math: Tên đầy đủ là Toolkit for Interactive Mathematics (TIM): công cụ tương tác học toán. -  Là một phần mềm học toán đơn giản, được thiết kế như một công cụ hỗ trợ giải bài tập, tính toán và vẽ đồ thị. 2. Khởi động phần mềm - Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn...