1. Thông tin là gì? - Hàng ngày chúng ta tiếp nhận được rất nhiều nguồn thông tin như: Tin tức thời sự trong nước và thế giới thông qua báo chí, phát thanh truyền hình. Hướng dẫn trên các biển báo chỉ đường. Tín hiệu đèn xanh đèn đỏ của đèn giao thông… => Thông tin là tất cả những...
- Ảnh động là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. I. Nguyên tắc tạo ảnh động - Ảnh động có thể: Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có nội dung riêng và xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có những...
1. Đa phương tiện - Đa phương tiện (multimedia) được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời. - Sản phẩm đa phương tiện: là sản phẩm thể hiện thông tin đa phương tiện, được tạo bằng máy tính. 2. Một số ví dụ về đa phương tiện - Sản phẩm đa phương...
1. Chuyển trang chiếu - Các tuỳ chọn sau đây để điều khiển: Thời điểm xuất hiện trang chiếu Tốc độ xuất hiện của trang chiếu; Âm thanh đi kèm khi trang chiếu xuất hiện. - Các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu như sau: B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. B2: Mở bảng chọn Slide...
1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu - Có thể chèn các đối tượng sau đây vào trang chiếu: Hình ảnh; Tệp âm thanh; Đoạn phim; Bảng và biểu đồ,... - Các bước chèn hình ảnh: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào. Chọn lệnh Insert → Picture → From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện. Chọn...