Bài 5: Tạo trang web bằng Kompozer 1. Các dạng thông tin trên trang web - Thông tin dạng văn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); bản - Thông tin dạng hình ảnh - Thông tin dạng âm thanh - Các đoạn phim, clip - Các phần mềm được nhúng trong web - Các liên kết. 2. Phần mềm thiết kế trang web Kompozer - Khởi động...
I. Thư điện tử là gì? - Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính (chẳng hạn Internet) thông qua các hộp thư điện tử. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); - Các ưu điểm của thư điện tử: Thời gian chuyển thư gần như tức thời Chi phí thấp Có...
I. Tổ chức thông tin trên Internet 1. Siêu văn bản và trang web - Siêu văn bản (Hypertext) là loại văn bản kết hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); - Trang web...
I. Internet là gì? - Internet là mạng thông tin toàn cầu sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP để kết nối các máy tính và mạng máy tính toàn cầu. - Sự khác nhau giữa Internet và các loại mạng máy tính: Mạng LAN, WAN Internet - Quy mô nhỏ (văn phòng, thành phố, quốc gia,…) - Có máy chủ, máy trạm; máy chủ...
I. Vì sao cần có mạng máy tính? - Hiện nay có rất nhiều người dung máy tính để soạn thảo văn bản, hỗ trợ tính toán, lập chương trình giải các bài toán, lưu giữ thông tin, hoặc chạy các phần mềm phục vụ công việc, học tập hay giải trí. - Trong quá trình sử dụng, người dung phát...