1. Điều chỉnh kích thước bảng tính

a. Điều chỉnh độ rộng cột

– Để điều chỉnh độ rộng cột ta thực hiện

 1. Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột.
 2. Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng của cột

b. Để thay đổi độ cao hàng

– Để điều chỉnh độ cao của hàng ta thực hiện

 1. Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai hàng.
 2. Kéo thả chuột để thay đổi độ cao hàng

* Lưu ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.

2. Chèn thêm hoặc xóa cột hoặc hàng

a. Chèn cột/ hàng

– Thực hiện các bước sau để chèn thêm cột

 1. Nháy chọn một cột
 2. Mở bảng chọn Insert  và chọn Columns

* Một cột trống sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn

– Thực hiện các bước sau để chèn thêm hàng

 1. Nháy chọn một hàng
 2. Mở bảng chọn Insert  và chọn Rows

* Một hàng trống sẽ được chèn vào bên trên hàng được chọn

b. Xóa cột hoặc hàng

– Thực hiện các bước sau để xoá cột hoặc hàng:

 1. Chọn các cột hoặc hàng cần xoá
 2. Mở bảng chọn Edit và chọn lệnh Delete

* Khi xoá các cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên

3. Sao chép và di chuyển dữ liệu

a. Sao chép nội dung ô tính

– Thực hiện các bước sau để sao chép dữ liệu:

 1. Chọn ô hoặc các ô có thông tin em muốn sao chép.
 2. Nháy nút copy trên thanh công cụ
 3. Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào
 4. Nháy nút paste trên thanh công cụ

b. Di chuyển nội dung ô tính

– Thực hiện các bước sau để di chép dữ liệu:

 1. Chọn ô hoặc các ô có thông tin em muốn di chuyển.
 2. Nháy nút cut trên thanh công cụ
 3. Chọn ô em muốn đưa thông tin được di chuyển vào
 4. Nháy nút paste trên thanh công cụ
 5. Sao chép công thức

* Lưu ý:

– Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.

– Khi chèn thêm hay xoá hàng hoặc cột làm thay đổi địa chỉ của các ô trong công thức, các địa chỉ này sẽ được điều chỉnh thích hợp để công thức vẫn đúng.

– Khi thực hiện các thao tác trên trang tính, nếu thực hiện nhầm, hãy sử dụng nút lệnh Undo trên thanh công cụ để khôi phục lại trại thái trước đó một cách nhanh chóng

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here