1. Nạp hệ điều hành

– Để làm việc với máy tính, hệ điều hành phải đư­ợc nạp vào bộ nhớ trong. Muốn nạp hệ điều hành cần:

  • Có đĩa khởi động – Đĩa chứa các ch­ương trình phục vụ việc nạp hệ điều hành.
  • Thực hiện thao tác bật nguồn hoặc reset máy.

​* Lưu ý: Nếu máy đang hoạt động hoặc bị treo, có thể nạp lại hệ điều hành bằng một trong các thao tác sau:

  • Nhấn nút Reset.
  • Nhấn tổ hợp phím: CTRL +ALT+DEL

– Để nạp hệ điều hành, máy tính tìm chương trình khởi động theo thứ tự trên ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD. Tuy nhiên, trình tự này có thể thay đổi tuỳ theo thiết đặt của máy tính.

– Khi bật nguồn, các ch­ương trình có sẵn trong ROM sẽ kiểm tra bộ nhớ trong và các thiết bị nối với máy tính, tìm ch­ương trình khởi động trên đĩa khởi động, nạp chư­ơng trình vào bộ nhớ trong và kích hoạt nó. Ch­ương trình khởi động sẽ tìm các môđun cần thiết của hệ điều hành và nạp vào bộ nhớ trong.

2. Cách làm việc với hệ điều hành

– Người dùng có thể đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống bằng 2 cách sau:

– Cách 1: sử dụng các lệnh:

  • Ưu điểm: hệ thống biết chính xác công việc cần làm, lệnh được thực hiện ngay lập tức.
  • Nhược điểm: người dùng phải nhớ câu lệnh

– Cách 2: sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra thường dưới dạng bảng chọn, nút lệnh, …

  • Ưu điểm: người dùng chỉ cần chọn công việc hoặc tham số thích hợp, không cần biết quy cách câu lệnh, có thể dùng cả chuột và bàn phím để thao tác.

3. Ra khỏi hệ thống

– Một số hệ điều hành hiện nay có 3 chế độ chính để ra khỏi hệ thống:

  • Tắt máy (Shut Down hoặc Turn Off): hệ điều hành sẽ dọn dẹp hệ thống và sau đó sẽ tắt nguồn, mọi thay đổi trong hệ thống sẽ được lưu vào đĩa cứng. Đây là cách ra khỏi hệ thống an toàn nhất.
  • Tạm ngừng (Stand by): máy tạm nghỉ, tiêu thụ ít năng lượng nhất nhưng đủ hoạt động lại ngay lập tức. Nếu xảy ra mất điện, các thông tin lưu trên RAM sẽ mất.
  • Ngủ đông (Hibernate): máy tắt sau khi lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc vào đĩa cứng. Khi khởi động lại, máy tính nhanh chóng thiết lập lại trạng thái làm việc trước đó.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here