1. Định dạng văn bản

– Định dạng văn bản là làm thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự, các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang.

– Định dạng văn bản gồm 2 loại;

 • Định dạng kí tự.
 • Định dạng đoạn văn bản.

2. Định dạng kí tự

– Định dạng kí tự là làm thay đổi kiểu dáng của một hay một nhóm kí tự.

– Định dạng kí tự bao gồm định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc

– Có hai cách định dạng ký tự:

 • Cách 1: Sử dụng nút lệnh
 • Cách 2: Sử dụng hộp thoại FONT

a. Sử dụng nút lệnh

 • Bước 1: Chọn phần văn bản cần định dạng
 • Bước 2: Sử dụng các nút lệnh để định dạng:
  • Phông chữ: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Font  để chọn phông chữ thích hợp.
  • Cỡ chữ: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Font Size  để chọn cỡ chữ cần thiết.
  • Kiểu chữ:
   • ­ Nháy chọn nút lệnh Bold  để tạo chữ đậm.
   • ­ Nháy chọn nút lệnh Italic  để tạo chữ nghiêng.
   • ­ Nháy chọn nút lệnh Underline  để tạo chữ gạch chân.
  •  Màu chữ: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Font Color  để chọn màu chữ phù hợp.

b. Sử dụng hộp thoại Font

 • Bước 1: Chọn phần văn bản cần định dạng
 • Mở bảng chọn Format → chọn lệnh Font
 • Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Font, trong đó:
  • ­ Font: chọn phông chữ.
  • ­ Font Style: chọn kiểu chữ.
  • ­ Size: chọn cỡ chữ.
  • ­ Font Color: Chọn màu chữ.
  • ­ Underline Style: Chọn kiểu gạch chân cho các kí tự.
 • Chọn OK để thực hiện hay Cancel để huỷ lệnh.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here