Trải qua 18 bài chúng ta học toàn lý thuyết nên có vẻ hơi nhàm chán, và để giảm căng thẳng thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vài thứ hấp dẫn hơn, đó là phương thức truyền dữ liệu từ Client  lên Server.

Như các bạn biết bộ mã nguồn web viết bằng PHP được đưa lên host và đó chính là Server, còn khi các bạn truy cập sử dụng website thì bạn chính là một Client. Khi các bạn đăng nhập hay đăng ký tài khoản, hoặc là các bạn đăng comment thì dữ liệu sẽ được gửi từ client lên Server, vậy làm sao để Server nhận được những thông tin của bạn? Server sẽ nhận được thông qua hai phương thức POST và GET.

Có 2 cách gửi dữ liệu từ Client lên Server đó là dùng phương thức GET hoặc phương thức POST, cả 2 cách này bản chất lập trình viên mới biết chứ người dùng họ không quan tâm đến nó là cái gì, trừ khi là hacker :D. Để không mất thời gian nữa ta sẽ đi vào tìm hiểu từng cách, so sánh chúng với nhau và bàn luận xem khi nào ta dùng POST và khi nào ta dùng GET nhé.

Nội dung bài học của chúng ta như sau:

 • Phương thức GET trong PHP
 • Phương thức POST trong PHP
 • So sánh giữa POST và GET

Nội dung chính

 • 1. Phương thức GET trong PHP
 • Client gửi lên
 • Server nhận dữ liệu
 • Thực hành:
 • Lưu ý quan trọng:
 • 2. Phương thức POST trong PHP
 • Client Gửi Lên
 • Server nhận dữ liệu
 • Thực hành
 • 3. So sánh giữa POST và GET
 • Giống nhau:
 • Khác nhau:
 • Khi nào dùng GET – POST
 • 4. Lời Kết
 1. Phương thức GET trong PHP

Phương thức GET rất dễ nhận thấy đó là trên URL sẽ kèm theo dữ liệu mà chúng ta muốn gửi

Client gửi lên

Phương thức GET là phương thức gửi dữ liệu thông qua đường dẫn URL nằm trên thanh địa chỉ của Browser. Server sẽ nhận đường dẫn đó và phân tích trả về kết quả cho bạn. Server sẽ phân tích tất cả những thông tin đằng sau dấu hỏi (?) chính là phần dữ liệu mà Client gửi lên.

Ví dụ:  Với URL tinhoccuaem.com?id=12thì Server sẽ nhận được giá trị id = 12

Để truyền nhiều dữ liệu lên Server ta dùng dấu & để phân cách giữa các cặp giá trị. Giả sử tôi muốn truyền id = 12và title = ‘method_get’ thì URL sẽ có dạng tinhoccuaem.com?id=12&title=method_get. Lưu ý với các bạn là vị trí các cặp giá trị không quan trọng, nghĩa là cặp title có thể nằm trước cặp id cũng được.

Server nhận dữ liệu

Tất cả các dữ liệu mà Client gửi lên bằng phương thức GET đều được lưu trong một biến toàn cục mà PHP tự tạo ra đó là biến $_GET, biến này là kiểu mảng kết hợp lưu trữ danh sách dữ liệu từ client gửi lên theo quy luật key => value. Ví du với URL tinhoccuaem.com?id=12&title=method_get thì dữ liệu sẽ được lưu trong biến $_GET dưới dạng:

 

1

2

3

4

$_GET = array(

‘id’ => ’12’,

‘title’ => ‘method_get’

);

 

Vì thế để lấy dữ liệu thì ta chỉ cần làm như sau:

 

1

2

3

4

5

6

7

// Lấy ID

$id = $_GET[‘id’];

echo $id; // kết quả là 12

 

// Lấy title

$title = $_GET[‘title’];

echo $title; // kết quả là method_get

 

Thực hành:

Bạn hãy tạo một file get.php nằm trong thư mục WWW của Vertrigo Server hoặc thư mục htdocs của Xampp, sau đó bạn copy đoạn code này vào:

 

1

2

3

4

5

echo ‘Dữ Liệu Chúng Tôi Nhận Được Là <br/>’;

foreach ($_GET as $key => $val)

{

echo ‘<strong>’ . $key . ‘ => ‘ . $val . ‘</strong><br/>’;

}

 

Sau đó bạn ra trình duyệt gõ đường dẫn sau: localhost/get.php?id=12&title=method_get và ngắm nhìn thành quả nhé. Bạn hãy thử thay đổi hoặc thêm các giá trị xem có gì khác không.

Lưu ý quan trọng:

Trước khi lấy một dữ liệu nào đó bạn phải kiểm tra tồn tại không không mới lấy nhé, vì nếu bạn không kiểm tra thì giả sử người dùng không truyền dữ liệu qua mà bạn lại nhận thì sẽ bị báo lỗi ngay. Để kiểm tra ta dùng hàm isset($tenbien) trong php.

Ví dụ:

 

1

2

3

if (isset($_GET[‘id’])){

$id = $_GET[‘id’];

}<br><br>

 

 1. Phương thức POST trong PHP

Phương thức POST có tính bảo mật hơn vì dữ liệu gửi phải thông qua một form HTML nên nó bị ẩn, nghĩa là chúng ta không thể thấy các giá trị đó được.

Client Gửi Lên

Với phương thức GET thì dữ liệu được thấy trên URL thì phương thức POST thì hoàn toàn ngược lại, POST sẽ gửi dữ liệu qua một cái form HTML và các giá trị sẽ được định nghĩa trong các input gồm các kiểu (textbox, radio, checkbox, password, textarea, hidden) và được nhận dang thông qua tên (name) của các input đó.

Server nhận dữ liệu

Tất cả các dữ liệu gửi bằng phương thức POST đều được lưu trong một biến toàn cục $_POST do PHP tự tạo ra, vì thế để lấy dữ liệu thì bạn chỉ cần lấy trong biến này là được. Cũng như lưu ý với các bạn là trước khi lấy phải dùng hàm isset($bien) để kiểm tra có hay không nhé.

 

1

2

3

if (isset($_POST[‘id’])){

$id = $_POST[‘id’];

}

 

Thực hành

Bước 1: Bạn tạo một file post.php nằm trong thư mục WWW của Vertrigo Server hoặc thư mục htdocs của Xampp, sau đó nhập đoạn code tạo form này vào:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title></title>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>

</head>

<body>

<form method=”POST”>

Username: <input type=”text” name=”username” value=””/> <br/>

password: <input type=”password” name=”password” value=””/><br/>

<input type=”submit” name=”form_click” value=”Gửi Dữ Liệu”/>

</form>

</body>

</html>

 

Bước 2: Bạn mở trình duyệt gõ đường dẫn localhost/post.php và ngắm nghía cái form mình vừa tạo ra nhé.

Bước 3: Bạn sửa lại đoạn mã HTML đó bằng cách thêm vào một đoạn mã PHP như sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title></title>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>

</head>

<body>

<form method=”POST”>

Username: <input type=”text” name=”username” value=””/> <br/>

password: <input type=”password” name=”password” value=””/><br/>

<input type=”submit” name=”form_click” value=”Gửi Dữ Liệu”/><br/>

<?php

// Nếu người dùng click vào button Gửi Dữ Liệu

// Vì button đó tên là form_click nên đó cũng là

// tên của key nằm trong biến $_POST

if (isset($_POST[‘form_click’])){

echo ‘Tên đăng nhập là: ‘ . $_POST[‘username’];

echo ‘<br/>’;

echo ‘Mật khẩu là: ‘ . $_POST[‘password’];

}

?>

</form>

</body>

</html>

 

Bước 4: Bạn refresh lại trình duyệt rồi nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào, sau đó nhấn vào button “Gửi Dữ Liệu” và nhìn thành quả của mình nhé.

 1. So sánh giữa POST và GET

Để các bạn hiểu rõ hơn về hai phương thức POST và GET thì chúng ta cùng so sánh một chút xíu.

Giống nhau:

Đều gửi dữ liệu lên Server

Khác nhau:

Phương thức POST bảo mật hơn GET vì dữ liệu được gửi ngầm bằng mắt thường không thể nhìn thấy được.

Phương thức GET dữ liệu được gửi tường minh, chúng ta có thể thấy trên URL nên nó không bảo mật.

Phương thức GET luôn luôn nhanh hơn POST vì dữ liệu gửi đi được Browser giữ lại trong cache. Khi thực thi với POST thì Server luôn thực thi lệnh rồi trả về cho Client, còn với GET thì Browser sẽ kiểm tra trong cache có chưa, nếu có thì trả về ngay chứ không cần gửi lên Server.

Khi nào dùng GET – POST

Khi dữ liệu bạn muốn SEO thì phải sử dụng phương thức GET.

Khi dữ liệu bạn không cần bảo mật thì dùng phương thức GET, ngược lại dữ liệu bảo mật thì dùng phương thức POST.

Ví dụ khi đăng nhập, Comment, đăng tin dùng phương thức POST. Còn khi lấy tin ra thì dùng phương thức GET…

Khi request sử dụng câu lệnh select thì dùng GET, khi request có sử dụng lệnh insert update, delete thì nên dùng POST.

 1. Lời Kết

Việc sử dụng phương thức GET và phương thức POST còn tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể mà ta chọn lựa chứ không thể xác định chính xác được. Tuy nhiên những dấu hiệu mình nói ở trên có thể giúp ta một phần nào quyết định để có sự lựa chọn chính xác. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm xử lý chuỗi trong php, chúc các bạn vui vẻ và thành công.

 

234 BÌNH LUẬN

 1. Доброго времени суток товарищи
  Обустройство скважины с адаптером Рассмотрим пошаговый процесс монтажа адаптера
  Раскапывают траншею глубиной ниже уровня замерзания (1,5-2 метра) и шириной 0,5 метров для удобства монтажа.В обсадной трубе сверлят отверстие требуемого диаметра и обрабатывают его края.Подготавливают адаптер: сначала его очищают от технологической смазки, затем для надежной фиксации обрабатывают герметиком уплотнительные кольца.В обсадную трубу опускают адаптер , используя Т-образный ключ. Резьбовую часть заводят в подготовленное отверстие. Затем обе части конструкции соединяют между собой.
  К погружному насосу подключают питающий и греющий кабель. Верх обсадной трубы обрезают и закрывают крышкой.Монтируются вспомогательные приборы.Проверка работоспособности системы и ее герметичности.Засыпают траншею песком.Монтаж завершен.
  Обустройство скважины с помощью адаптера. В чем преимущества?
  Подходит для комфортного пользования скважиной круглый годОбустройство скважины с адаптером позволит использовать пространства на Вашем участке наиболее оптимально и сэкономит егоУстановка адаптера на глубине 1,5-2 метра препятствует замерзанию скважиныПростой монтаж и демонтаж в случае, владелец не пользуется домом зимой (насос с адаптером легко доставать и возвращать на место)Отсутствует необходимость проведения земельных работ при обустройстве скважиныСвоим качеством в работе не уступает другим видам обустройства скважинВыгодно и экономично для заказчика
  Как влияет материал адаптера на срок его службы при обустройстве скважины?
  Рассмотрим, из каких материалов может изготавливаться адаптер:
  Адаптер из латунных сплавов является самым дешевым вариантом и служит 5-7 летБронзовый адаптер может исправно эксплуатироваться до 25 лет. Но этот материал дорогой и редко встречается в продаже.Адаптер из нержавеющей стали наиболее популярный вариант ввиду своих свойств. Способен проработать исправно до 25 лет. Его отличительная особенность в том, что адаптер не склонен создавать с течением времени вредные примеси в питьевой воде, добываемой из скважины.Адаптер из сплавов DZR обладает устойчивостью к потере цинка, то есть к коррозии. Питьевая вода не портиться при использовании такого адаптера совершенно не портится. DZR-адаптер хорошо служит долгие годы.

 2. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll
  be bookmarking and checking back often!

 3. No matter if some one searches for his required thing, therefore he/she wishes to be available that in detail, so that
  thing is maintained over here.

 4. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am encountering
  issues with your RSS. I don’t know the reason why I am unable
  to subscribe to it. Is there anyone else getting similar RSS issues?
  Anyone that knows the answer will you kindly respond?
  Thanks!!

 5. you’re in point of fact a excellent webmaster. The site loading velocity is
  amazing. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork.
  you’ve done a excellent activity on this topic!

 6. Great weblog right here! Additionally your web site lots up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link in your host?
  I want my website loaded up as quickly as yours lol

 7. ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

  You are employing a browser that isn’t supported by Fb, so we
  have redirected you to definitely an easier Model to provide you with the finest knowledge.

  It seems like you had been misusing this characteristic by likely as well quick.
  You’ve been briefly blocked from employing it.

  หากคุณต้องการงานภาพกราฟิกดีไซน์ที่มีคุณภาพในขอนแก่น เราคือคำตอบการงานกราฟิกชั้นนำในขอนแก่น ที่มีรูปแบบดีไซน์ที่หลากหลายและเป็นสากล

  ออกแบบเว็บไซต์ในขอนแก่น โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ให้เกิดประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณอย่างสูงที่สุด

  ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานในด้านการสร้างเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

  วิธีการใช้งานสมัครเป็นฟรีแลนซ์เริ่มขายงานอย่างไรการชำระค่าจ้างรับประกันการจ้างงานบล็อกความรู้คำถามที่เจอบ่อย

  กับวิธีรับมือที่จะช่วยให้โฆษณายังคงมีประสิทธิภาพสูงสุด รักเราให้เหมือนที่เรารักคุณ ติดตามเราได้เลย!

  เราดูแลลูกค้าด้วยการให้คำปรึกษาอย่างละเอียด และเมื่อเราเข้าใจเป้าหมายและข้อกำหนดของแบรนด์นั้นๆ แล้ว เราจะสามารถสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตไปในทิศทางที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นยอดการเข้าชมที่มากขึ้น คอนเวอร์ชั่นเรทที่สูงขึ้น การจัดอันดับที่ดีขึ้น หรือรายได้ที่มีนัยสำคัญยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะทำการออกแบบกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าและเป้าหมายของคุณมากที่สุด

  It looks like you had been misusing this characteristic by heading also fast.
  You’ve been briefly blocked from utilizing it.

  เยส เว็บ ดีไซน์ สตูดิโอ บริษัทรับออกแบบเว็บไซต์ขอนแก่น รับทำเว็บขอนแก่น

  social banking คืออะไร จะมาเปลี่ยนโลกอย่างไร

  บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยดีไซน์ชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น

  ในฐานะการเป็นผู้นำทางด้านออกแบบ เราตั้งใจและหาวิธีทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักกับลูกค้าและตรงต่อความต้องการ ต่อยอดธุรกิจ ขยายช่องทางการขาย และสร้างการรับรู้บนโลกออนไลน์

  It looks like you were misusing this element by heading too rapid.

  You’ve been temporarily blocked from working with it.

  พวกเราจะสร้างธุรกิจของคุณที่ขอนแก่น ด้วยเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูงและอัตราการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ

  เราใส่ใจคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมากที่สุด

 8. Its like you read my thoughts! You appear to grasp so much approximately this, such as you wrote the
  ebook in it or something. I think that you just can do with
  some % to pressure the message home a bit, however instead of that,
  this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 9. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say
  that I’ve truly enjoyed browsing your weblog posts.
  In any case I will be subscribing on your feed and I am hoping you write again soon!

 10. Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s blog link on your page at suitable place and
  other person will also do similar in favor of
  you.

 11. You really make it appear so easy along with your presentation however I
  find this matter to be actually one thing which I believe I’d never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I am taking a look ahead in your next
  publish, I will attempt to get the hold of it!

 12. Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it,
  you may be a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back later on. I
  want to encourage that you continue your great job, have a nice afternoon!

 13. This is the perfect site for anybody who hopes to
  understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue
  with you (not that I actually would want to…HaHa).

  You certainly put a fresh spin on a subject which has been discussed for years.
  Wonderful stuff, just wonderful!

 14. whoah this blog is magnificent i really like reading your posts.
  Stay up the great work! You realize, a lot of persons are looking around for this info,
  you can aid them greatly.

 15. Please let me know if you’re looking for a article author for your site.
  You have some really good articles and I feel I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely
  love to write some articles for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.
  Thanks!

 16. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme. Many thanks

 17. Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a
  look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Terrific blog and superb design.

 18. Outstanding post however I was wanting to know if you could write a litte more
  on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Kudos!

 19. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment
  didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over
  again. Regardless, just wanted to say excellent blog!

 20. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site offered us with helpful info to work on. You’ve performed a formidable process and our
  whole group might be thankful to you.

 21. Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 22. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of space .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this
  info So i’m glad to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I such a lot undoubtedly will make certain to do not put out of your mind this web site and provides it a look regularly.

 23. I love what you guys are usually up too.
  This sort of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I’ve added
  you guys to my personal blogroll.

 24. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we
  communicate?

 25. I am not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 26. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing
  all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 27. Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s
  blog link on your page at proper place and other person will also
  do same in favor of you.

 28. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright
  violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a
  lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do
  you know any techniques to help protect against content from being ripped
  off? I’d definitely appreciate it.

 29. Woah! I’m really digging the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance”
  between usability and visual appearance. I must say that
  you’ve done a amazing job with this. Additionally,
  the blog loads super fast for me on Internet explorer.

  Outstanding Blog!

 30. Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your
  website, how could i subscribe for a weblog website?
  The account helped me a applicable deal. I were a little bit familiar of this your
  broadcast offered vivid transparent concept

 31. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance
  from an established blog. Is it tough to set up your own blog?

  I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any points or suggestions? Cheers

 32. I don’t even know how I ended up here, but I thought
  this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going
  to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 33. I was wondering if you ever considered changing the structure of
  your website? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 34. Having read this I believed it was extremely enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this article together.
  I once again find myself personally spending a lot of
  time both reading and posting comments. But so what,
  it was still worthwhile!

 35. It is the best time to make a few plans for the long run and
  it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I may just I wish to recommend you few interesting issues or tips.
  Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
  I want to read even more issues about it!

 36. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!
  By the way, how can we communicate?

 37. Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested
  to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a
  youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83
  views. I know this is totally off topic but I had to share it with
  someone!

 38. It’s actually a great and useful piece of information. I’m happy that you simply shared this
  useful info with us. Please keep us informed like this.
  Thank you for sharing.

 39. Thanks for another informative site. The place else may just I am getting that type of information written in such a perfect means?

  I’ve a challenge that I am simply now operating on, and I have been at the look out for
  such info.

 40. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account
  your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement
  you access consistently quickly.

 41. My brother recommended I might like this web site.
  He was entirely right. This post truly made my day.
  You cann’t imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 42. Somebody necessarily help to make severely posts I would state.
  This is the first time I frequented your website page and up
  to now? I amazed with the analysis you made to make
  this actual publish amazing. Great job!

 43. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the
  same page layout and design. Excellent choice of colors!

 44. Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us
  so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and fantastic design and style.

 45. I used to be suggested this website by way of my cousin.
  I am now not sure whether or not this publish is written by means of
  him as nobody else recognize such distinct about my trouble.
  You’re amazing! Thanks!

 46. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message home a little
  bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read.
  I will certainly be back.

 47. Its such as you learn my thoughts! You appear to understand a lot about this, such as you wrote the ebook in it or something.
  I believe that you can do with some % to pressure the message home a little bit, however instead of that,
  that is magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.

 48. Excellent goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you are just too fantastic.
  I really like what you have acquired here, certainly like what you
  are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.
  I cant wait to read far more from you. This is actually a great website.

 49. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion,
  if all site owners and bloggers made good content as
  you did, the internet will be much more useful than ever before.

 50. Hiya! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My website looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying
  to find a theme or plugin that might be able
  to correct this issue. If you have any suggestions, please share.

  Cheers!

 51. Hello outstanding website! Does running a blog like this take a lot
  of work? I’ve virtually no expertise in programming however I had been hoping to start my own blog in the near future.

  Anyhow, should you have any ideas or tips for new blog owners
  please share. I know this is off topic nevertheless I simply wanted to ask.
  Thanks!

 52. You actually make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 53. Its such as you learn my thoughts! You appear to grasp so much
  approximately this, like you wrote the ebook in it or
  something. I believe that you could do with some % to pressure the message house a
  little bit, but instead of that, this is great blog. A great read.
  I will definitely be back.

 54. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my
  blog stand out. Please let me know where you got your design. Thanks a lot

 55. I’m excited to find this great site. I wanted to thank you for your time for this particularly
  wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and
  I have you saved as a favorite to see new stuff on your blog.

 56. Hi every one, here every person is sharing these know-how, thus it’s nice to read this weblog, and I used to
  pay a quick visit this weblog everyday.

 57. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog
  that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the
  head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently
  about. Now i’m very happy I stumbled across this in my search
  for something relating to this.

 58. A person essentially help to make severely posts I’d state.
  This is the very first time I frequented your web page and thus far?
  I surprised with the analysis you made to create this actual put up incredible.

  Fantastic activity!

 59. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

 60. Thank you for every other wonderful article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect manner
  of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the
  look for such info.

 61. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its
  ok to use a few of your ideas!!

 62. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.

  In my view, if all site owners and bloggers made good content as you
  did, the internet will be much more useful than ever before.

 63. What i don’t realize is actually how you’re no longer really much more smartly-preferred than you might be right now.
  You are very intelligent. You already know thus considerably on the subject of this subject, made me in my
  view imagine it from so many various angles. Its
  like men and women aren’t involved until it is one thing to accomplish with Lady gaga!
  Your personal stuffs excellent. Always take care of it
  up!

 64. My brother recommended I may like this blog. He used to be
  entirely right. This put up actually made my day. You can not believe just how much time
  I had spent for this information! Thanks!

 65. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.
  Chat soon!

 66. Hi would you mind letting me know which web host you’re utilizing?

  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
  Cheers, I appreciate it!

 67. I really love your site.. Great colors & theme. Did you make
  this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to
  create my own personal website and want to know where you got this from or just what the theme
  is named. Cheers!

 68. I am extremely impressed along with your writing talents and also with the structure for your weblog.
  Is this a paid topic or did you customize it yourself?
  Anyway stay up the excellent high quality writing,
  it’s rare to see a great weblog like this one these days..

 69. Blokes, I used to be trying for just a extensive and wearisome option why you should generate a really good dissertation, but I found this informative article, I’ll go away it detailed in this article, can be it is going to be important to oneself!

  I have guess the majority of people developed to generally be dentists if you want to evade needing to develop essays. Essays and look into papers can invoke enormous portions of psychological rigidity and dread. So can dentists. But regardless of what classes that you are getting in highschool or college, you will be heading to accumulate to jot down an essay eventually. Irrespective of whether you want or despise them, pursuing these nine approaches can boost your essays, lower your tension, and maybe enable you to conserve you from a expensive dentist diploma.

  one particular. Appraise All of the ESSAY In time
  Nearly quite possibly the most integral motion in writing an essay or examine paper may be to fully fully grasp the essay question. An essay may possibly quite possibly be wonderfully articulated and viewed as out, but will continue on to lead to a weak excellent if it doesn’t adequately resolution the prompt furnished. Break up the prompt down into two sections.

  Exactly what the heck is the trigger specifically inquiring?
  What is the essay issue?
  What review do I might like to test and do to thoroughly know the topic?
  Just just how long does the essay should be?
  What is actually the prompt indirectly inquiring?
  Is probably the prompt requesting my views and thoughts, the viewpoint of credible scholarly means, or data?
  How can i relate this essay matter subject to what we have bought bundled at school?
  Soon after these uncertainties occur to own been answered, you can begin producing your essay.

  two. Establish a THESIS Assertion
  Get started your essay by making use of a thesis assertion that may instruction your general paper. In accordance with the prompt, what does a single want to argue inside your very own essay? Your thesis assertion needs to be concise, but combine the particulars you’d pick to deal with into your paper. Continuously focus on with your thesis assertion when writing your essay and be certain to almost never stray with the particulars. An impressive thesis assertion could quite nicely be the key distinction about an A in addition to a B.

  a few. MAKE An outline
  Use an summary to plan out your essay/research paper just before writing it. Performing the task with the thesis assertion, plot out how you want your paper to stream and what essential details you will need to include. This has a tendency to make writing the entire draft within just your paper considerably less of the obstacle

  4. Get started with The human entire body, NOT THE INTRODUCTION
  In no way start thinking about the introduction. The introduction is whereby some pupils fight the most beneficial, so to remain absent from getting to be slowed down, assemble the introduction later on. This may allow it to be achievable for you to definitely absolutely thoroughly sort your thoughts and ideas and therefore are out there again once again and blend the main choices into your introduction.

  5. Begin Each PARAGRAPH Accompanied by a Matter make any difference SENTENCE
  Start nearly every single paragraph in addition to a issue sentence, which expresses the main thought of the paragraph. Each individual and each paragraph ought to possibly have delivers or contextual solutions to shield your make a difference sentence and thesis assertion.

  6. USE CREDIBLE Means
  Quotations and contextual aid and information are extremely essential for starting trustworthiness and supporting your argument, so guarantee which the estimates and expertise are coming from credible scholarly means. Illustrations of scholarly sources encompass instructional journals, peer-reviewed information content articles, textbooks, publications by accredited authors, and NPR reviews. Illustrations of unacceptable scholarly assets are journal report articles, open up up dialogue board submissions, encyclopedia entries, and unverified net means. If you happen to be looking into for credible sources to use inside of your essay, validate out Google Scholar.

  7. Actually will not Bogus IT
  Teachers are certainly not dumb. They know do you have to definitely never completely entirely realize the essay subject matter subject and when you might be rambling as a way to generate it a tiny bit lengthier. Definitely tend not to use fluff to bulk up your essay. As a replacement, ensure that that every sentence delivers materials in direction of your career. If it will not be absolutely suitable, slash it out. Most instructors would favor to have a well-written essay that will not genuinely satisfy up with the dimension prerequisite as opposed to regular paper that satisfies the prerequisite, but is eighty p.c fluff.

  8. CONCLUDE YOUR ESSAY
  Your summary should start by restating your thesis assertion. This tends to be your possibility to tie your complete particulars with every other and head out by utilizing a bang. A good summary will deal with the major arguments of each physique paragraph inside of a succinct way and comprehensively verify your thesis assertion.

  9. PROOFREAD, THEN PROOFREAD At the time once more
  Analyzing is essential to composing a super essay. Some lecturers is not going to even conclusion researching essays if they are really not grammatically audio or riddled with spelling faults. Mentioned listed here genuinely certainly are a range of techniques to assist make your essay/research paper far more academically suitable and far more appealing finish.

  Complete material on the market on tie

  Get out all conjunctions (are certainly not, seriously usually do not, couldn’t, and a lot of other people.). This has a tendency to make your paper additional time and that is a terrific offer far more suited to tutorial writing.
  Print out your paper, look through it, and mark it up. You may undoubtedly see an incredible offer far more glitches when searching it by performing this than within the notebook pc screen.
  Have near good friends or fathers and moms master it. A future recognized of eyes can seize any mistakes you skipped.
  Look at out it out loud. This may gain with grammar faults. If it seems poor, it unquestionably is.
  Essays and groundwork papers may well be described as a issue for writers of all expertise levels, but these writing techniques could make the method a little bit a great deal less difficult along with a superior offer substantially fewer hard.

  Make full use of your writing qualities to employ for scholarships. Have a look at out our Scholarship Match to find out scholarships that take place to generally be develop for you personally individually.

 70. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I
  know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send
  me an e-mail.

 71. hi!,I love your writing very so much! proportion we keep up a correspondence more approximately your post on AOL?
  I require an expert in this space to resolve my problem. May be that’s you!
  Looking ahead to peer you.

 72. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and now each time a comment is
  added I get four emails with the exact same comment.
  Perhaps there is a way you can remove me from that service?
  Kudos!

 73. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.

  I’m hoping to check out the same high-grade blog posts
  by you in the future as well. In truth, your creative writing
  abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 74. Hi, I believe your blog could possibly be having web browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in IE,
  it has some overlapping issues. I simply
  wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic blog!

 75. Have you ever considered about adding a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is important and everything.
  Nevertheless imagine if you added some great visuals or videos to give your posts more,
  “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this
  website could certainly be one of the most beneficial in its field.

  Amazing blog!

 76. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check
  again here frequently. I am quite certain I’ll learn many new stuff right
  here! Good luck for the next!

 77. Today, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to
  see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation.
  My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic
  but I had to share it with someone!

 78. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you
  did, the net will be a lot more useful than ever
  before.

 79. I like the helpful info you supply for your articles. I’ll bookmark your blog and test again right here
  frequently. I am reasonably certain I will be told many new stuff right here!
  Best of luck for the following!

 80. Having read this I believed it was rather informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put this content together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

 81. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A couple of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any recommendations to help fix this issue?

 82. Hi, I think your web site might be having web browser compatibility
  problems. Whenever I take a look at your website
  in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!

  Apart from that, excellent website!

 83. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 84. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared
  to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect
  , people can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 85. We stumbled over here coming from a different website and thought I might as well check things out.
  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to checking out your web page for a second time.

 86. I believe everything posted made a ton of sense.
  However, what about this? what if you typed a catchier title?

  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however what
  if you added a title that grabbed people’s attention? I mean Bài 19:
  Phương thức GET và POST trong php | Tin Học Của
  Em is a little plain. You could look at Yahoo’s front page and
  see how they write post titles to get people interested.

  You might try adding a video or a related picture or two to grab people excited about everything’ve got to say.

  Just my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.

 87. Hey very nice web site!! Man .. Beautiful .. Amazing ..

  I will bookmark your blog and take the feeds also?
  I’m glad to find numerous helpful information here in the
  publish, we need develop extra strategies in this regard,
  thank you for sharing. . . . . .

 88. Привет друзья
  О компании КОНТАКТЫ ДОКУМЕНТЫ ОТЗЫВЫ НАШИ РАБОТЫ
  Буровая компания «БурТехСервис» образована в апреле 2010 года и с тех пор активно осуществляет свою деятельность, не испытывая дефицита работы. Штат специалистов 10 человек позволяет нам быть задействованными в нескольких проектах одновременно. Наши сотрудники отличаются высоким уровнем профессионализма и обладают опытом деятельности в этой сфере вот уже 10 лет. Мы специализируемся на решении задач по комплексному водоснабжению и канализации в частных домах и коттеджах под ключ, осуществляем сервисное обслуживание и ремонт скважин, устанавливаем фильтры для очистки воды, а также другие специальные виды работ по бурению скважин широкого назначения – скважины на песок и артезианские скважины, находящиеся на глубине от 20 до 200 м.

  burtehservice-logo
  Мы – профессионалы своего дела!
  Мы специализируемся на бурении и обустройстве скважин любой сложности. Пробурили уже более тысячи скважин. Каждый новый проект давал нам возможность расти и расширяться, учиться и совершенствовать свое мастерство в этой сфере. Мы не привыкли видеть в Вас клиента, мы хотим, чтобы на время нашего сотрудничества Вы стали нашим партнером, с которым пройдя путь от начального этапа Вашего заказа, мы выйдем на конечный рубеж доставив Вам комфорт от осуществленных нами услуг. Мы рады раскрыть свой потенциал на ваших объектах и готовы к сотрудничеству.

  Дубовик Евгений Викторович – Индивидуальный предприниматель.
  Основные виды деятельности:
  Бурение скважин на воду;
  Монтаж систем водоснабжения;
  Монтаж фильтров водоочистки;
  Монтаж систем канализации;
  Сервисное обслуживание систем водоснабжения, водоочистки и канализации;
  История в цифрах
  2010 — Год основания компании. Специалисты компании «БурТехСервис» оказывают услуги комплексного водоснабжения объектов. Штат сотрудников включает специалистов, имеющих аккредитацию, а также специалистов с опытом работы не менее 10 лет в данной сфере.

  2014 — Компания динамично развивается, наращивает объемы выполняемых работ по обеспечению частных лиц и предприятий водой, строительство ВЗУ, бурение промышленных скважин, работы в Минской области и регионах Гродненской области.

  2020 — Сегодня компания «БурТехСервис» занимает одно из лидирующих мест среди буровых компаний оказывающих услуги по бурению скважин и водоснабжению объектов. Серьезный опыт вот уже 10 лет в оказываемых нами услугах. Сформированы все штатные единицы компании. Персонал постоянно повышает свою квалификацию. Наличие собственной буровой и строительной техники.

  Предоставляемое оборудование
  Компания «БурТехСервис» использует оборудование фирмы БурСпецТехника, Партнер, МОЗБТ.

 89. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a
  captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform
  as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 90. Hello there! This blog post could not be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I’ll forward this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a good read. Thank you for sharing!

 91. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Ie.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the
  problem solved soon. Thanks

 92. Здравствуйте друзья

  Бурение скважин
  В этой статье мы Вам расскажем для чего необходимо бурение и какие виды бурения бывают.

  Для чего необходимо бурение скважины?
  В загородных постройках, которые находятся на большом расстоянии от централизованных систем, остро встает вопрос персонального водоснабжения. Использование подземных источников позволяет вести автономное существование с максимальным и рациональным уровнем комфорта.

  Помимо обеспечения водой, крайне необходимо чтобы вода была и пригодной к употреблению и использованию в домашних условиях. Подземные воды, изолированные толщами горных пород от поверхностного загрязнения, отвечают санитарным нормам, установленным для воды бытового назначения. При дополнительной очистке, проходя через фильтровальное устройство, они приобретают высокое качество. Для того чтобы получить доступ к источникам воды — требуется бурение скважин под воду.

  Для определения способа бурения водозаборной скважины на участке нужно правильно определить глубину уровня подземных вод и породы геологического разреза, которые подлежат проходке. Правильно выбранная технология бурения скважин на воду позволит быстро пробурить скважину, избежать аварийных ситуаций при бурении. Наши специалисты выедут на участок и помогут определить вид и способ бурения, который будет оптимальным именно для вашего участка.

  Бурение скважины
  Бурение скважин — это способ и режим разрушения различных горных пород, очищение ствола скважины и укрепление ее стенок, оборудование водоприемной части.

  В процессе бурения будет образовано направленное отверстие цилиндрической формы в породе, которое необходимо для монтажа обсадной колоны. Такая скважина представляет собой гидротехническое сооружение, имеющее круглое сечение, а глубина ее бурения зависит от особенностей грунта. Перед тем, как обустроить водозабор необходимо установить на какой глубине находится, водоносные слои и от этого будет зависеть способ бурения, которое бывает роторным и шнековым.

  Виды бурения
  Шнековое Бурение — это способ вращательного бурения при котором порода от забоя до верха скважины поднимается при помощи шнека — буровой трубы с наваренной на неё стальной лентой. На нижнем конце первого шнека установлен режущий наконечник, он при вращении разрыхляет почву и по шнеку порода поднимается от забоя до устья скважины. Шнековый способ применяется при бурении неглубоких скважин в песчаных и глинистых породах, а так же в породах средней твердости.

  Стоимость такого бурения в нашей компании 55 рублей за метр погонный.

  Роторное Бурение (Бурение с промывкой или продувкой). При таком способе бурения используется оборудования вращательного типа. Порода разрушается специальным инструментом долотом. В результате поступательно-вращательных движений, оборудование постепенно заглубляется, а почва из забоя выводится наружу глиняным раствором, водой или сжатым воздухом. Применяется для бурения как мягких, так и твёрдых пород на довольно большую глубину. Скважины, сделанные роторным способом имеют более продолжительный срок службы.

  Роторное Бурение в нашей организации стоит 60 рублей за метр погонный.

  Виталий и Евгений – специалисты по бурению!

  Виталий и Евгений — специалисты по бурению!
  Пробурили на двоих не одну сотню скважин с 2006 года! Имея огромный опыт за плечами наши сотрудники нацелены на бурение в максимально короткие сроки, минимизируя ошибки и оперативно решать возникшие трудности на пути к вашей воде! А благодаря собственному автопарку, буровых установок, большого и дружного коллектива мы можем предложить максимально интересные условия для сотрудничества!

  Задать интересующие вопросы можно заполнив форму ниже или позвонить нам по телефону:

  +375 (29) 186-45-03

  Обещаем, Вы не пожалеете!

 93. Do you mind if I quote a few of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your webpage?
  My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors
  would truly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you.
  Appreciate it!

 94. Today, I went to the beach with my kids. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and
  it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but
  I had to tell someone!

 95. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any responses would be greatly appreciated.

 96. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work
  due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?

 97. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from
  somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements
  would really make my blog jump out. Please let me
  know where you got your design. Thanks

 98. Somebody essentially assist to make seriously
  posts I would state. This is the first time I frequented your website page and to this point?

  I amazed with the analysis you made to make this actual publish incredible.
  Magnificent process!

 99. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 100. Hi everyone, it’s my first pay a visit at this website, and piece of writing is actually fruitful designed for
  me, keep up posting these types of articles.

 101. Wonderful article! This is the type of info
  that are supposed to be shared across the internet.
  Shame on the search engines for not positioning this publish upper!
  Come on over and consult with my website . Thanks =)

 102. I’m not that much of a internet reader to be honest but
  your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come
  back later. All the best

 103. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!

 104. You completed certain good points there. I did a search on the theme and found the majority of persons will have the same opinion with your blog.

 105. Wow, incredible blog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging look easy. The total glance of your web site is fantastic, let alone the content!

 106. I?ve learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to create this type of fantastic informative web site.

 107. Mã xác nhận không thể bảo vệ bạn từ XEvil 5.0

  Muốn bài của các liên kết đến 12.000.000 (12 TRIỆU!) trang web? Không có vấn đề với mới “XEvil 5.0 + XRumer 19.0.8” phần mềm phức tạp!
  Cả các diễn đàn bảng, cửa hàng, guestbooks, mạng xã hội – bất kỳ công với bất kỳ bạn!!
  XEvil cũng tương thích với bất kỳ SEO VỪA chương trình dòng và kịch bản, và có thể chấp nhận dễ dàng trực từ bất cứ nguồn. Chỉ cần cố gắng! 😉

  Liên quan, Mashypag6586

  P.S. Giảm giá lớn đang sẵn (đến 50%!) cho một nhận xét về XEvil trên bất kỳ phổ biến nhất trên nền tảng. Chỉ yêu cầu hỗ trợ chính Thức cho giảm giá!

 108. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who
  was conducting a little homework on this. And he actually
  bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank
  YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your blog.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here