BÀI 2. THÔNG TIN XUNG QUANH TA

  • Giới thiệu các dạng Thông tin.
  • File PowerPoint.

Download tại đây: Bai2_ThongTin

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here