BÀI 5. MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG

  • Giới thiệu tổng quan về chuột “Máy tính”
  • File PowerPoint.

Download tại đây: Bai5.MTTrongDoiSong

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here