1. Ảnh hu­ởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội

– Tin học đ­uợc áp dụng trong mọi lĩnh vực xã hội.

– Tin học góp phần phát triển kinh tế và giúp nâng cao dân trí.

– Tin học thúc đẩy khoa học phát triển và ng­uợc lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển.

=> Sự phát triển của tin học làm cho xã hội có nhiều nhận thức mới về cách tổ chức các hoạt động.

2. Xã hội tin học hoá

– Các hoạt động chính của xã hội trong thời đại tin học sẽ đu­ợc điều hành với sự hỗ trợ của các mạng máy tính kết nối thông tin lớn, liên kết các vùng của một lãnh thổ và các giữa các quốc gia với nhau.

– Tạo ra một ph­ương thức giao dịch mới hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

– Làm thay đổi cách suy nghĩ và tác phong làm việc của con người, năng suất lao động tăng lên rõ rệt, con người sẽ tập trung chủ yếu vào lao động trí óc.

– Nâng cao chất l­uợng cuộc sống cho con ng­ười, vì nhiều thiết bị dùng cho mục đích sinh hoạt, giải trí đều hoạt động theo ch­ương trình điều khiển.

3. Văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá

– Trong xã hội tin học hoá, thông tin là tài sản chung của mọi người \Rightarrow con ng­uời phải có ý thức bảo vệ thông tin.

– Xã hội phải có những quy định, điều luật để bảo vệ thông tin và xử lí nghiêm tội phạm liên quan đến việc phá hoại thông tin.

– Giáo dục, đào tạo thế hệ mới có phong cách sống, làm việc khoa học, có tổ chức và trình độ kiến thức phù hợp với một xã hội tin học hoá.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here